Odmaštění přípravkem Blackfast 716

Černěný povrch je nerovnoměrně černý, skvrnitý, nebo flekatý:

 • díly vkládané do černící lázně nejsou dostatečně čisté
 • odmašťovadlo může být kontaminováno olejem
 • pokud není dodržena dostatečná doba odmašťování. Tato může být prodloužena i na několik hodin, aniž by to dílům uškodilo. Pozor ovšem na díly z hliníku, ty je nutné po čase kontrolovat, aby nebyly „naleptány“
 • pokud není dodržena správná teplota lázní (alespoň 18˚)
 • pokud není odmašťovadlo dostatečně koncentrované
 • pokud není dodržen dostatečný oplach
 • častěji měnit oplachovou vodu a zvážit průtokový oplach
 • používáte-li průtokový oplach, zvyšte množství průtokové vody
 • zvažte podpoření oplachu zavedením vzduchu-bublinkování do oplachové lázně
 • pokud výše zmíněné rady nevyřeší problém, zkuste díly „předčistit“, nebo použijte silnější odmašťovadlo BF 626, který se ale zahřívá na 80°C
 • je-li povrch částečně flekatý od rzi, nebo s okujemi, nahraďte aktivátor BF 51 středně kyselým aktivátorem BF 513

Černění přípravkem Blackfast 181

Černěný povrch lze setřít:

 • materiál není dostatečně čistý, řiďte se radami uvedenými výše

Černěný povrch je pokryt sazemi:

 • díly jsou v lázni BF 181 příliš dlouho, zkraťte dobu ponoru
 • zkontrolujte, zda není lázeň BF 181 příliš silná

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je měděno hnědá:

 • lázeň je příliš slabá, vyzkoušejte a dolijte na správný poměr

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je šedočerná:

 • lázeň je příliš studená, zahřejte na minimálně 18˚C

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je světle modrá:

 • lázeň je příliš slabá, vyzkoušejte a dolijte na správný poměr
 • lázeň je příliš studená, zahřejte na minimálně 18 ˚C

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je tmavě modrá:

 • lázeň je příliš silná, vyzkoušejte a zřeďte vodou na správný poměr

Reakce černění je příliš pomalá:

 • lázeň je příliš slabá, vyzkoušejte a dolijte na správný poměr
 • lázeň je příliš studená, zahřejte na minimálně 18 ˚C

Reakce černění je příliš rychlá:

 • lázeň je příliš silná, vyzkoušejte a zřeďte vodou na správný poměr
 • ujistěte se, že černící lázeň není nad doporučenou teplotu 25˚C

Načerněné díly po vyjmutí z oleje vykazují známky koroze:

 • ujistěte se, že díly nebyly dlouho ponechány v oplachové vodě, nebo na vzduchu během černícího procesu

Načerněné díly po čase vykazují známky koroze:

 • ujistěte se, že jsou oplachové vody čisté a pH oplachových vod je neutrální
 • ujistěte se, že jste díly nechaly dostatečně oschnout, aby se odpařila těkavá složka oleje a vosk v něm obsažený mohl zaschnout, než bylo s díly manipulováno
 • pokud je používán středně kyselý aktivátor, ujistěte se, že oplachy jsou důkladné a efektivní, v případě litiny použijte jen aktivátor
 • olej z materiálu nestírejte
 • ujistěte se, že nedošlo k oxidaci u materiálu zahřátého v horké vodě před vložením do oleje
 • vypouštějte průběžně vytěsněnou vodu ze dna olejové vany
 • ujistěte se, že na povrchu materiálu nejsou kapičky vody, když je vyndán z oleje, pokud ano, vyměňte olej

Rez ve slepých otvorech a závitech:

 • ze slepých otvorů a závitů nebyla odstraněna voda, vyfoukávejte díry a závity vzduchem před každým oplachem ve vodě
 • pokud tento typ rzi pochází ze sazí (viditelné po přejetí prstem), materiál byl v černící lázni příliš dlouho (v sazích je absorbována voda, kterou olej nevytěsní. Zkraťte dobu smáčení v černící lázni
Ilustrace procesu černění za studena na kovovém povrchu.

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Dělnická 3272, 407 47, Varnsdorf

Telefon:

+420 412 372 821

Nahrávám se
Vaše zpráva byla odeslána, děkujeme!