• česká verze
  • Deutsch
  • English
rozbalit
Přihlášení
sbalit
Přihlášení
Facebook MDG Servis RSS kanál webu Mapa webu
nahled

Černění za studena

 Schéma technologického postupu černění za studena

Schéma technologického postupu BLACKFAST černění za studena

 

Rady při potížích

 

 

Odmaštění přípravkem Blackfast 716

 

Černěný povrch je nerovnoměrně černý, skvrnitý, nebo flekatý:

 

-díly vkládané do černící lázně nejsou dostatečně čisté

-odmašťovadlo může být kontaminováno olejem

-pokud není dodržena dostatečná doba odmašťování (může být i v řádu hodin)

-pokud není dodržena správná teplota lázní (alespoň 18˚)

-pokud není odmašťovadlo dostatečně koncentrované

-pokud není dodržen dostatečný oplach

-častěji měnit oplachovou vodu a zvážit průtokový oplach

-používáte-li průtokový oplach, zvyšte množství průtokové vody

-zvažte podpoření oplachu zavedením vzduchu-bublinkování do oplachové lázně

-pokud výše zmíněné rady nevyřeší problém, použijte silnější odmašťovadlo BF 626,

 přesto dodržujte výše zmíněná doporučení

-je-li povrch částečně flekatý od rzi, nebo s okujemi, nahraďte aktivátor BF 51 středně

 kyselým aktivátorem BF 513

 

Černění přípravkem Blackfast 181

 

Černěný povrch jde setřít:

 

-materiál není dostatečně čistý, řiďte se radami uvedenými výše

 

Černěný povrch je pokryt sazemi:

 

-díly jsou v lázni BF 181 příliš dlouho, zkraťte dobu ponoru

-zkontrolujte, zda není lázeň BF 181 příliš silná

 

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je měděno hnědá:

 

- lázeň je příliš slabá, vyzkoušejte a dolijte na správný poměr

 

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je šedočerná:

 

- lázeň je příliš studená, zahřejte na minimálně 18˚C

 

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je světle modrá:

 

- lázeň je příliš slabá, vyzkoušejte a dolijte na správný poměr

- lázeň je příliš studená, zahřejte na minimálně 18 ˚C

 

Černá barva je nedostačující, dosažená barva je tmavě modrá:

 

- lázeň je příliš silná, vyzkoušejte a zřeďte vodou na správný poměr

 

Reakce černění je příliš pomalá:

 

- lázeň je příliš slabá, vyzkoušejte a dolijte na správný poměr

- lázeň je příliš studená, zahřejte na minimálně 18 ˚C

 

 

Reakce černění je příliš rychlá:

 

- lázeň je příliš silná, vyzkoušejte a zřeďte vodou na správný poměr

- ujistěte se, že černící lázeň není nad doporučenou teplotu 25˚C

 

Načerněné díly po vyjmutí z oleje vykazují známky koroze:

 

- ujistěte se, že díly nebyly dlouho ponechány v oplachové vodě, nebo na vzduchu

  během černícího procesu

 

Načerněné díly vykazují známky koroze po nějakém čase:

 

- ujistěte se, že jsou oplachové vody čisté a pH oplachových vod je neutrální

- ujistěte se, že olej byl dostatečný čas odpařován, než bylo s díly manipulováno

- pokud je používán středně kyselý aktivátor, ujistěte se, že oplachy jsou důkladné a 

  efektivní, v případě litiny použijte jen aktivátor

- olej z materiálu nestírejte

- ujistěte se, že nedošlo k oxidaci u materiálu zahřátého v horké vodě před vložením do

  oleje

- vypouštějte průběžně vytěsněnou vodu ze dna olejové vany

- ujistěte se, že na povrchu materiálu nejsou kapičky vody, když je vyndán z oleje, pokud

  ano, vyměňte olej

 

Rez ve slepých otvorech a závitech:

 

- ze slepých otvorů a závitů nebyla odstraněna voda, vyfoukejte díry a závity vzduchem

  před vložením do oleje

- pokud tento typ rzi pochází ze sazí (viditelné po přejetí prstem), materiál byl v černící

  lázni příliš dlouho, pak je v sazích absorbována voda, kterou olej nevytěsní a díly reziví.

  Zkraťte dobu smáčení v černící lázni.

 

 

MDG Servis s.r.o. ❘ Černění kovů ❘ Digitální odměřování ❘ TFT monitory ❘ Nabídka strojů, webmaster: blackfast@mdg-servis.cz

©2014 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome